Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

MENU LỰA CHỌN

Kết quả hình ảnh cho port icon Danh Bạ Hãng Tàu ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Kết quả hình ảnh cho port icon Danh bạ Kho hàng ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Hình ảnh có liên quan Danh bạ Cảng Biển ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Hình ảnh có liên quan Danh bạ Bãi Container ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Danh bạ Điểm Thu Phí Hạ Tầng ở HP

---------------------------------------------------------

Danh bạ Các chi cục Hải quan ở HP

---------------------------------------------------------

 

Vietsmile là gì ?

 


 

TRAO ĐỔI ONLINE

Check Cont Kho CFS NORTHFREIGHT

------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng CHATBOX:

Tên hiển thị : Đánh nick name của mình vào | Email/Url : Bạn có thể nhập email hoặc không cần nhập cũng được |Nội dung: Bạn nhập nội dung của mình vào đây, sau đó ấn nút Gửi.

Bảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHTBảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHTHàng LCL (Less than Container Load) và Consol là gì? Hình ảnh có liên quan Kết quả hình ảnh cho port icon
Hải Quan Kho Hàng Hãng Tàu Cảng Biển

Bảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHTBảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHT Bảng tổng hợp các mã HS thông dụng đã mở TKHQ (Có hình ảnh, videoclip, hồ sơ, biểu thuế đính kèm cho các bạn dễ tra cứu) Các chứng từ hay dùng cho công việc Xuất Nhập Khẩu
Tiện Ích Chứng Từ Mã HS Hồ Sơ

 

Video Trực Tuyến
GIẢI TRÍ - XEM HÀI

HÀI TẾT - BỐ THUÊ

Lượt truy cập
 • Hôm nay 685
 • Tổng lượt truy cập 2,771,821

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

18/05/2017, 11:30 pm

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi


------------------------------------------------------
MẪU HỢP ĐỒNG
THUÊ NHÀ XƯỞNG & KHO BÃI

✔ Xem và Download mẫu Hợp Đồng tại đây : 

✔ Xem thêm các Mẫu Hợp Đồng khác tại đây

✔ Hãy đến và ủng hộ cho Website minhkhoihp.com

Xem mẫu Hợp đồng bên dưới :

 

CÔNG TY TNHH MTV TM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AN NGHIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

--------------------

Số: 01/HĐTK

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương  Mại An Nghiệp Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A):

Địa chỉ: Km11, Xã Bản Cầm, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0978620237,0966299488            Fax:

Tài khoản số: 8802205036690 tại Ngân Hàng No Và Phát Triển Nông Thôn TP Lào Cai

Do ông : Nguyễn Duy Nghiệp Năm sinh: 1980     Chức vụ: Chủ Nhà Xưởng Kho Bãi

CMT số : 063260017  do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 08/05/2006

Là chủ sở hữu của nhà xưởng, kho bãi cho thuê: Kho số 01 địa chỉ Km11, Xã Bản Cầm, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai. Kho số 02 địa chỉ Km23, Thị Trấn Phong Hải Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai.

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN B):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI AN NGHIỆP

Địa chỉ: Số 315 Đường Nhạc Sơn, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0966299488                     Fax:.......................................

E-mail:.......................................................................................................................

Mã số thuế: 5300637511

Tài khoản số: 8802201010380 tại ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT TP Lào Cai

Do bà: Nguyễn Thị An Năm sinh: 1983 Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho thuê và bên B thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất là:

1.1. : Diện tích Kho số 01 địa chỉ Km11 :Kho chứa hàng 9.000m2 thuộc, bãi hàng 7.000m2 quyền sở hữu của bên A.

1.2. Diện tích Kho số 02 địa chỉ Km23: Kho chứa hàng 21.000m2 thuộc, bãi hàng 19.000m2

Mục đích thuê dùng để chứa hàng sắn củ tươi và sắn lát khô

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là 02 năm được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá thuê nhà xưởng, kho bãi là: 20.000.000.đ/m2/tháng (Bằng chữ:Hai mươi triệu đồng chẵn

Sau thời hạn 01 năm, tiền thuê nhà xưởng, kho bãi sẽ được thanh toán một lần vào ngày 31/12/2016.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A:

 • Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên B giao lại nhà xưởng, kho bãi khi hết thời hạn thuê.
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra.
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên B vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 • Giao nhà xưởng và kho bãi cho bên B theo hợp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo đúng công năng, thiết kế.
 • Bảo trì, sửa chữa nhà xưởng và kho bãi theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B:

 • Yêu cầu bên A cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi.
 • Nhận nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê; sử dụng nhà xưởng, kho bãi trong thời gian thuê.
 • Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho bãi, nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên A đồng ý bằng văn bản.
 • Được tiếp tục thuê theo điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà xưởng, kho bãi.
 • Yêu cầu bên A sửa chữa nhà xưởng, kho bãi đang thuê trong trường hợp nhà xưởng, kho bãi bị hư hỏng; yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A gây ra.
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên A vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

 • Bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Trả tiền thuê và thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Trả nhà xưởng, kho bãi cho bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Sửa chữa những hư hỏng của nhà xưởng, kho bãi do lỗi của mình gây ra.
 • Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ một phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho bãi nếu không có sự đồng ý của bên A.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

6.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

 • Thanh toán tiền thuê nhà xưởng, kho bãi chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên A;
 • Sử dụng nhà xưởng, kho bãi không đúng mục đích thuê;
 • Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà xưởng, kho bãi thuê;
 • Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hoặc cho thuê lại nhà xưởng, kho bãi đang thuê mà không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc không được bên A đồng ý bằng văn bản.

6.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

 • Không sửa chữa nhà xưởng, kho bãi khi nhà xưởng, kho bãi không bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B;
 • Tăng giá thuê nhà xưởng, kho bãi bất hợp lý;
 • Quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

6.3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

7.1. Bên A cam kết nhà xưởng, kho bãi cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên B.

7.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

7.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

7.4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

7.5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):
ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày ký hợp đồng.

Sau khi hợp đồng chấm dứt trong vòng 10 ngày nếu không có tranh chấp gì thì hợp đồng mặc định được thanh lý.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên đóng dấu)

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác