L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là gì? Quy trình phát hành & quy trình thanh toán của L/C giáp lưng.

MENU LỰA CHỌN

Kết quả hình ảnh cho port icon Danh Bạ Hãng Tàu ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Kết quả hình ảnh cho port icon Danh bạ Kho hàng ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Hình ảnh có liên quan Danh bạ Cảng Biển ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Hình ảnh có liên quan Danh bạ Bãi Container ở Hải Phòng

---------------------------------------------------------

Danh bạ Điểm Thu Phí Hạ Tầng ở HP

---------------------------------------------------------

Danh bạ Các chi cục Hải quan ở HP

---------------------------------------------------------

 

Vietsmile là gì ?

 


 

TRAO ĐỔI ONLINE

Check Cont Kho CFS NORTHFREIGHT

------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng CHATBOX:

Tên hiển thị : Đánh nick name của mình vào | Email/Url : Bạn có thể nhập email hoặc không cần nhập cũng được |Nội dung: Bạn nhập nội dung của mình vào đây, sau đó ấn nút Gửi.

Bảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHTBảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHTHàng LCL (Less than Container Load) và Consol là gì? Hình ảnh có liên quan Kết quả hình ảnh cho port icon
Hải Quan Kho Hàng Hãng Tàu Cảng Biển

Bảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHTBảng theo dõi khai thác Container tại kho CFS NORTHFREIGHT Bảng tổng hợp các mã HS thông dụng đã mở TKHQ (Có hình ảnh, videoclip, hồ sơ, biểu thuế đính kèm cho các bạn dễ tra cứu) Các chứng từ hay dùng cho công việc Xuất Nhập Khẩu
Tiện Ích Chứng Từ Mã HS Hồ Sơ

 

Video Trực Tuyến
GIẢI TRÍ - XEM HÀI

HÀI TẾT - BỐ THUÊ

Lượt truy cập
  • Hôm nay 530
  • Tổng lượt truy cập 2,714,542

L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là gì? Quy trình phát hành & quy trình thanh toán của L/C giáp lưng.

01/04/2018, 05:56 pm

L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là gì? Quy trình phát hành & quy trình thanh toán của L/C giáp lưng.


 

------------------------------------------------------
L/C GIÁP LƯNG (BACK TO BACK L/C)
TÌM HIỂU VỀ L/C GIÁP LƯNG

Download Mẫu Biên Bản tại đây :


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
=====O=====
Tp.Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2017
GIẤY ỦY QUYỀN THANH TOÁN
( Authorization Letter)
A. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):/ Authorize Party (Party A)
CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA
Địa chỉ:  : Nhà xưởng E4 (thuộc Lô  E), Khu CN 7, Khu CN Tràng Duệ, H.An Dương, thuộc Khu Kinh tế Đ́ình Vũ - Cát Hải, T.P Hải Pḥòng , Việt Nam
MST: 0201280004
HANMIFLEXIBLE VINAM CO, LTD
Address: Factory No.4, Lot E, CN7 Area, Trang Due Industrial Zone, Hong Phong   Commune, An Duong District, Hai Phong City, Viet Nam.
Tax code: 0201280004
B. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):/ Authorized Party (Party B)
ĐẠI LÝ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÍA BẮC ( NORTHFRIEGHT) – CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 25 Điện Biên Phủ , phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
MST: 0300437898-004
NORTHFRIEGHT INTERNATIONAL TRANPORTATION AGENCY -  BRANCH OF MARITIME AGENCY CORPORATION  VIET NAM
Address: No  25 Dien Bien Phu stress, May To ward, Ngo Quyen District, Hai Phong city, Viet Nam
Tax code: 0300437898-004
C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A thanh toán các khoản chi phí phát sinh của hãng tàu, cảng và các cơ quan liên quan cho các lô hàng nhập, xuất như: phí THC, DO, nâng hạ tại cảng và các chi phí liên quan khác. Bên A ủy quyền cho bên B đứng tên trên hóa đơn tài chính các khoản phí nêu trên.
Party A authorize to Pary B to pay all the fee related to the import and export cargo to the shipping line, port and other concern office such as: THC fee, DO fee, lift on/off at the port and other related fees. Party A authorize to Pary B is named on the financing bill of the above charges.
1. Bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A làm các thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu do bên A chỉ định.
Party A authorize to Party B, on behalf of party A to proceed delivering import/ export cargo that Party A is nominated.
2. Bên B sẽ phát hành hóa đơn cho bên A toàn bộ chi phí đó với thuế VAT 0% và đính kèm bản copy các hóa đơn đã trả hộ bên A cùng với bộ chứng từ thanh toán vào cuối tháng.
Party B is responsible for issuing invoice to party A with VAT 0% and attach all the invoice which Party B paid under on behalf of Party A together other document in the end of each month.
3. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Bên A đứng tên trên hóa đơn. Party A is responsibility under the law for this authorization. Party A is named on the VAT invoice.
4. Ủy quyền này có hiệu lực đến hết ngày 01/07/2017
This Authorization Letter will be valid up to 31/12/2017
2. Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng như bên dưới:
CÔNG TY TNHH T.H.I GROUP VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 509B, tầng 5,  tòa nhà TD Business Center , sô 20  đường Lê Hồng               Phong , quận Ngô Quyền , thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tài khoản :  007.100.073.1571
Ngân hàng  : VIETCOMBANK – CN Hồ Chí Minh
T.H.I GROUP VIET NAM CO, LTD
Address: Room 509B, Floor 5, TD Business Center Tower, No 20 Le Hong Phong street, Ngo Quyen district, Hai Phong city, Viet Nam
Acc :  007.100.073.1571
Bank branch  : VIETCOMBANK – Branch  Hồ Chí Minh
ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN

 

Định Nghĩa : Là loại LC được phát hành trên cơ sở 1 LC khác, hai LC này độc lập với nhau. LC ban đầu là LC gốc( Master LC), LC giáp lưng là LC thứ 2( Baby LC/ Secondary LC). Người thụ hưởng LC gốc là người yêu cầu mở LC thứ 2

Thường sử dụng trong mua bán qua trung gian. Hai LC này có các điều khoản và điều kiện giống nhau, ngoại trừ số tiền, đơn giá, thời gian hiệu lực, thời hạn xuất trình chứng từ, số lượng chứng từ, tỷ lệ bảo hiểm.

Quy trình phát hành LC giáp lưng:

1. Nhà NK căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa để yêu cầu ngân hàng mở LC

2. Ngân hàng mở căn cứ vào đơn đề nghị mở LC , mở LC và gửi LC này cho ngân hàng thông báo.

3. Ngân hàng thông báo thong báo và chuyển LC cho người thụ hưởng thứ nhất( người trung gian)

4. Người thụ hưởng thứ nhất căn cứ vào LC( thứ nhất) lập đơn đề nghị mở LC( thứ 2) yêu cầu ngân hàng mở LC thứ 2 ( thường là ngân hàng thông báo thứ nhất) cho người thụ hưởng thứ 2( người cung cấp) hưởng lợi.

5. Ngân hàng mở (thứ 2) căn cứ vào đơn đề nghị mở LC tiến hành mở LC( thứ 2) và gửi LC này cho ngân hàng thông báo( thứ 2)

6. Ngân hàng thông báo( thứ 2) thông báo và gửi LC ( thứ 2) cho người thụ hưởng thứ 2

 

Quy trình thanh toán L/C giáp lưng :

7. Người thụ hưởng thứ hai lập bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C thứ hai và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo( thứ hai) đòi tiền ngân hàng mở( thứ hai)

8. Ngân hàng thông báo( thứ hai) gửi bộ chứng từ cho ngân hàng mở( thứ hai)

9. Ngân hàng mở( thứ hai) kiểm tra bộ chứng từ, nếu phù hợp sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ hai thông qua ngân hàng thông báo( thứ hai)

10. Ngân hàng mở( thứ hai) xuất trình bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất

11. Người thụ hưởng thứ nhất chỉnh sửa bộ chứng từ( nếu có) và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo( thứ nhất) đòi tiền ngân hàng mở ( thứ nhất)

12. Ngân hàng thông báo( thứ nhất) gửi bộ chứng từ cho ngân hàng mở( thứ nhất)

13. Ngân hàng mở( thứ nhất) kiểm tra bộ chứng từ, nếu bộ chứng từ phù hợp với /LC sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ nhất thông qua ngân hàng thống báo( thứ nhất)

14. Ngân hàng mở( thứ nhất) xuất trình bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác