Biểu Mẫu - (Form Mẫu)

KIẾN THỨC GIAO NHẬN-XUẤT NHẬP KHẨU

NỘP PHÍ HẠ TẦNGBIỂU THUẾ XNK 2019

-----------------------------------------------------------------

Kết quả hình ảnh cho port icon Danh Bạ Hãng Tàu ở Hải Phòng

-----------------------------------------------------------------

Kết quả hình ảnh cho port icon Danh bạ Kho hàng ở Hải Phòng

-----------------------------------------------------------------

Hình ảnh có liên quan Danh bạ Cảng Biển ở Hải Phòng

-----------------------------------------------------------------

Hình ảnh có liên quan Danh bạ Bãi Container ở Hải Phòng

-----------------------------------------------------------------

Danh bạ Điểm Thu Phí Hạ Tầng ở HP

-----------------------------------------------------------------

Danh bạ Các chi cục Hải quan ở HP

CÁC MẪU CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Bộ Hồ Sơ

Hoàn Chỉnh

Đầy Đủ Nhất

Các Mẫu

Chứng Từ

XNK Khác

 

CÁC MẪU CÔNG VĂN HAY DÙNG (Update liên tục các Mẫu công văn hay dùng nhất cho anh em làm thủ tục Xuất Nhập Khẩu)

 

Video Trưc Tuyến
QUY TRÌNH ĐÓNG HÀNG XUẤT

BẮT VỢ TÂY BẮC

NHẠC CAFE GUITAR

TRAO ĐỔI ONLINE

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
  • Hôm nay 2807
  • Tổng lượt truy cập 2,315,156

[Tiện ích - Biểu Mẫu] : Tờ khai phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ...cảng biển Hải Phòng.

[Tiện ích - Biểu Mẫu] : Tờ khai phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ...cảng biển Hải Phòng.

[Tiện ích - Biểu Mẫu] - Biểu mẫu VGM (Xác nhận khối lượng toàn bộ Container vận chuyển Quốc tế).

Các bạn sử dụng Biểu mẫu VGM này để nộp cho Cảng, Hãng Tàu để xuất hàng nhé. Biểu mẫu rất tiện dụng cho các bạn!

[Tiện ích - Biểu Mẫu] - Biên bản thu hồi Hóa đơn đã lập.

Mẫu chung dành cho các bạn lỡ phát hành nhầm Hóa đơn, bắt buộc phải thu hồi Hóa đơn.

[Tiện ích - Biểu mẫu] - Ủy Quyền làm thủ tục Hải quan, Giao nhận & Xuất Nhập Khẩu.

Mẫu giấy ủy quyền thông dụng hay dùng cho các công ty đang làm Đại lý Hải quan, thay mặt Doanh nghiệp XNK làm các thủ tục liên quan đến Lô hàng Xuất nhập khẩu.

[Tiện ích - Biểu mẫu] - Mẫu Hợp Đồng Đại Lý Hải Quan.

Mẫu hợp đồng dành cho những công ty có chức năng làm Đại lý hải quan, thay mặt cho các Doanh nghiệp làm các thủ tục liên quan đến việc Xuất - Nhập Khẩu. Mẫu thông dụng nhất dành cho các bạn.